บริการของเรา

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบ Precast

เพราะปัจจุบันลักษณะงานก่อสร้าง ก่ออิฐ ฉาบปูนมีขีดจำกัดในการพัฒนา, ลูกค้ามีความต้องการบ้านที่มีคุณภาพมากขึ้น, แรงงานก่อสร้างในพื้นที่ขาดแคลน ขาดฝีมือ ค่าแรงแพง และระยะเวลาก่อสร้างแบบเดิมใช้เวลามาก ผลตอบแทนน้อย

.

จำหน่ายคานสำเร็จรูป
จำหน่ายผนังบ้านสำเร็จรูป